Cadaqués

Visita Cadaqués al nostre Tour Realitzat per Air Media

Visita Cadaqués (properament)

És el poble més oriental de Catalunya i de l’Alt Empordà. El terme municipal ocupa la major part de la costa de llevant de la península del cap de Creus. Aïllat per les muntanyes del Pení de la resta de l’Alt Empordà, Cadaqués va viure de cara al mar i pràcticament separat (per terra) de la resta de la comarca fins a les acaballes del segle XIX. És un poble en el qual podem trobar mica lepidolita.

El terme municipal de Cadaqués s’estén a l’extrem de llevant de la península del cap de Creus, punt més oriental de la península Ibèrica, en terrenys tallats irregularment pels vessants finals de la serra de Prades, que en arribar al mar, formen una costa molt accidentada, amb petites platges.

Una sèrie d’elements geològics, arquitectònics i ambientals configuren la imatge característica de Cadaqués: la llicorella grisa, les oliveres i les garrigues verdes, les terrasses fetes amb parets seques de gran perfecció que s’enfilen fins a les carenes i, sobretot, les cases blanques. La vila de Cadaqués, ubicada al fons de la badia del mateix nom, està abocada al mar i aïllada de l’interior per la muntanya del Pení i el puig dels Bufadors, que encerclen el territori. Des d’es Baluard, la vila s’obre a banda i banda, formant dues grans corbes sobre la badia, resseguida per la riba. Aquests sectors, a ponent (des de la meitat del Llané Gros) i a llevant (fins a la part posterior de les cases del carrer de Colom) de l’antiga vila queden, junt amb aquesta, també compresos dins l’àmbit del conjunt històric.

El nucli antic, que estigué emmurallat (encara se’n conserva el portal, emblanquinat), ocupa un turó rocós al cim del qual s’alça la característica i blanca església de Santa Maria, i s’estén fins arran de mar, fins a la cala del Llané Gran. Un seguit de carrers i carrerons estrets i costeruts, empedrats amb lloses i còdols de pissarra, i placetes recollides formen el conjunt arquitectònic del nucli antic de Cadaqués.